Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Fizika>Termodinamika

Termodinamika (193 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Dielektrikų šiluminio laidumo koeficiento nustatymas (6)

  Tikslas: išmatuoti dielektriko šiluminio laidumo koeficientą. Priemonės. Bandymų rezultatai. Išvada.
  Termodinamika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-10-05
 • Dielektrikų šiluminio laidumo koeficiento nustatymas (7)

  Tikslas: išmatuoti dielektriko šiluminio laidumo koeficientą. Priemonės. Darbo metodika ir pagrindinės formulės. Darbo eiga. Skaičiavimai. Darbo išvados.
  Termodinamika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2006-10-09
 • Dielektrikų šiluminio laidumo koeficiento nustatymas (8)

  Tikslas: išmatuoti dielektriko šiluminio laidumo koeficientą. Priemonės. Pagrindinės formulės. Bandymų rezultatai. Išvada.
  Termodinamika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-11-19
 • Dujotekis. Dujos

  Dujotiekio apibrėžimas ir privalumai. Fizinės-cheminės dujų savybes. Dujų mišiniai. Dujų kritiniai parametrai. Sočiųjų garu tamprumas. Skystos dujų fazės tūrinio plėtimosi ir suslėgimo koeficientai. Dujų drėgnumas. Dujų drėgnumas ir hidratų kristalai. Rasos taško ir garų kondensavimasis. Šilumos laidumas. Dujų savitoji ir garavimo šilumos. Klampis. Degiųjų dujų gavyba, sudėtis, klasifikacija. Dujų degimo charakteristikos ir jų degimo principai. Degimo reakcijos. Degimo šilumos. Degimo reakcijos ir degimo šilumos. Degimo proceso ir reakcijos greitis. Reakcijos greitis. Reakcijos eiga. Degimo skaičiavimai. Dujų mišinių degimo skaičiavimas. Degimo produktų sudėtis ir tūris. Degimo temperatūros. Adiabatinė degimo produktų temperatūra. Kolorimetrinė degimo produktų temperatūra. Teorinė degimo produktų temperatūra. Faktinė degimo produktų temperatūra. Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra. Užsiliepsnojimo ir sprogstamumo ribos. Ribiniai oro pertekliaus koeficientai. Sprogimo slėgis. Degimas nejudamojo aplinkoje. Degimas laminariniame sraute. Degimas turbuliantiniame sraute. Degimo stabilizavimas ir stabilizatorių tipai. Degimo stabilizavimas. Liepsnos atitrūkimas. Liepsnos įtraukimas. Liepsnos stabilizavimas. Liepsnos plitimo užtvaros. Nepilno dujų sudegimo sąlygos ir prevencinės priemonės. Katalitinis dujų degimas ir degiklių tipai. Katalitinis degiklių tipai. Dujų valymas ir odoravimas. Dujų valymas nuo H2S ir CO2. Dujų odoravimas. Miestų ir gyvenviečių dujų tiekimo sistemos ir schemos. Dujų tiekimo sistemų elementai. Dujų tiekimo sistemų klasifikacija. Dujų tiekimo sistemų elementai. Dujų reguliavimo punktai. Apsauginė armatūra. Dujų tiekimo sistemų vamzdžiai, armatūra ir įranga. Dujų reguliavimo punktai. Dujų reguliavimo punktų įrenginiai. Slėgio reguliatoriai. Filtrai. Dujų tiekimo sistemų vamzdžiai, armatūra ir įranga. Armatūra ir fasoninės dalys. Vamzdžiai. Magistraliniai dujotiekiai. Magistralinio dujotiekio sudėtis. Magistaralinio dujoteikio aplinka. Dujų skirstymo stotys. Magistralinio dujotiekio trasavimas. Magistralinių dujotiekių tiesimas per vandens kliūtis. Magistralinių dujotiekių armatūra ir įrenginiai. Magistralinio dujotiekio statyba. Vamzdžių sujungimas ir kontrolė. Suskystintų dujų tiekimas. Dujų pilstymo stotis. Suskystintų dujų skysčio fazės transportavimas. Grupiniai suskystintų dujų įrenginiai. Dujų garinimo ir maišymo įrenginiai. Pramoninių patalpų vidaus dujotiekis. Dujų parametrų ir kiekio matavimo prietaisai. Dujų signalizatoriai ir anilizatoriai. Temperatūros matavimas. Slėgio matavimas. Dujų kiekio matavimas. Suskystintos gamtinės dujos (SGD). Suskystintų gamtinių dujų (SGD) importo. terminalai. Suskystintų gamtinių dujų (SGD) transportavimas. Suskystintų gamtinių dujų (SGD) Europoje. Suskystintų gamtinių dujų (SGD) Lietuvoje. SGD nelygu SGD? Kita SGD sutrumpinimą atitinkanti sąvoką – suslėgtos gamtinės dujos.
  Termodinamika, špera(31 puslapis)
  2010-05-03
 • Dujų adiabatės rodiklio nustatymas

  Darbo užduotis. Nustačius oro stulpo rezonansinį dažnį, apskaičiuoti oro adiabatės rodiklį. Teorinė dalis. Darbo aprašymas. Matavimų rezultatai. Išvados.
  Termodinamika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2007-06-07
 • Dujų adiabatės rodiklio nustatymas (2)

  Darbo užduotis. Nustačius oro stulpo rezonansinį dažnį, apskaičiuoti oro adiabatės rodiklį. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Termodinamika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-09-25
 • Dujų molinių šilumų santykio Cp/Cv matavimas (11)

  Tikslas: išmatuoti dujų molinių šilumų santykį Cp/Cv ir nustatyti molekulių laisvės laipsnių skaičių. Priemonės. Pagrindinės formulės. Bandymo eiga. Darbo išvados.
  Termodinamika, laboratorinis darbas(1 puslapis)
  2008-01-11
 • Dujų molinių šilumų santykio cp/cv matavimas (12)

  Tikslas: išmatuoti dujų molinių šilumų santykį Cp/Cv ir nustatyti molekulių laisvės laipsnių skaičių i. Priemonės. Pagrindinės formulės. Bandymo eiga. Paklaidų skaičiavimo formulės. Išvados.
  Termodinamika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-02-27
 • Dujų molinių šilumų santykio Cp/Cv matavimas (14)

  Tikslas: išmatuoti dujų molinių šilumų santykį Cp/Cv ir nustatyti molekulių laisvės laipsnių skaičių. Priemonės. Pagrindinės formulės. Bandymo eiga. Paklaidų skaičiavimo formulės. Išvada.
  Termodinamika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-11-17
 • Dujų molinių šilumų santykio Cp/Cv matavimas (15)

  Darbo tikslas. Darbo priemonės. Pagrindinės formulės. Paklaidų formulės. Darbo eiga. Skaičiavimai. Paklaidos. Išvados.
  Termodinamika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-11-27
 • Dujų molinių šilumų santykio Cp/Cv matavimas (5)

  Tikslas: išmatuoti dujų molinių šilumų santykį Cp/Cv ir nustatyti molekulių laisvės laipsnių skaičių. Priemonės. Bandymo eiga. Paklaidų skaičiavimo formulės. Skaičiavimai. Išvada.
  Termodinamika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-10-09
 • Dujų molinių šilumų santykio cp/cv matavimas (6)

  Tikslas: išmatuoti dujų molinių šilumų santykį Cp/Cv ir nustatyti molekulių laisvės laipsnių skaičių i. Priemonės. Pagrindinės formulės. Bandymo eiga.
  Termodinamika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-05-09
 • Dujų molinių šilumų santykio cp/cv matavimas (8)

  Tikslas: išmatuoti dujų molinių šilumų santykį Cp/Cv ir nustatyti molekulių laisvės laipsnių skaičių. Priemonės. Pagrindinės formulės. Bandymo eiga. Paklaidų skaičiavimo formulės. Skaičiavimai. Išvada.
  Termodinamika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-04-26
 • Elektrono išlaisvinimo darbo iš metalo nustatymas

  Darbo tikslas. Susipažinti su termoelektroninės emisijos dėsningumais bei nustatyti elektronų išlaisvinimo iš metalų darbą. Darbo užduotis. Darbo eiga. Išvados.
  Termodinamika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2006-10-05
 • Elektrono išlaisvinimo darbo matavimas

  Laboratorinis darbas nr. 13. Aparatūra: Užduotis: vakuuminiu diodu nustatyti elektrono išlaisvinimo darbą iš volframinio katodo. Teorinė dalis. Darbo eiga. Išvados.
  Termodinamika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2010-01-04
 • Entropijos pokyčio nustatymas

  Darbo tikslas: Susipažinti su entropijos sąvoka; Nustatyti entropijos pokytį, kaitinant ir lydant kristalinį kūną.
  Termodinamika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2005-10-06
 • Entropijos pokyčio nustatymas kaitinant ir išlydant kristalinį kūną

  Darbo tikslas: Nubrėžti metalo temperatūros priklausomybės nuo šildymo laiko grafiką, nustatyti lydymosi temperatūrą ir apskaičiuoti atitinkamus entropijos pokyčius. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvada.
  Termodinamika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2006-10-30
 • Entropijos pokyčio nustatymas kaitinant ir išlydant kristalinį kūną (3)

  Darbo užduotis. Nubrėžti metalo temperatūros priklausomybės nuo šildymo laiko grafiką, nustatyti lydymosi temperatūrą ir apskaičiuoti atitinkamus entropijos pokyčius. Teorinė dalis. Darbo aprašymas. Darbo rezultatai. Grafikas. Išvados.
  Termodinamika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2007-05-22
 • Entropijos pokyčio nustatymas kaitinant ir išlydant kristalinį kūną (4)

  Darbo užduotis. Nubrėžti metalo temperatūros priklausomybės nuo šildymo laiko grafiką, nustatyti lydimosi temperatūrą ir apskaičiuoti atitinkamus entropijos pokyčius. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Metalo priklausomybės nuo temperatūros grafikas. Išvados.
  Termodinamika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2007-09-17
 • Entropijos pokyčio nustatymas kaitinant ir išlydant kristalinį kūną (5)

  Darbo užduotis: Nubrėžti metalo temperatūros priklausomybės nuo šildymo laiko grafiką, nustatyti lydymosi temperatūrą ir apskaičiuoti atitinkamus entropijos pokyčius. Teorinė dalis. Darbo aprašymas. Išvados.
  Termodinamika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2009-05-12
Puslapyje rodyti po