Šperos.lt > Fizika > Termodinamika > Termodinamikos namų darbai
Termodinamikos namų darbai

(8 darbai)

Ciklų termodinaminis įvertinimasTermodinamikos namų darbas. Užduotis: Apskaičiuoti šiluminio variklio greitojo degimo ciklo parametrus (V, p, T) būdinguose taškuose (1, 2, 3, 4), teikiamos ir atiduodamos šilumos kiekius (Q1, Q2), sukurtą darbą (A) ir terminį naudingumo koeficientą (ηt). Laikyti, kad šį ciklą atlieka oras, kurio parametrai suslėgimo proceso pradžioje (1) atitinka būsenos parametrus, esant normaliosioms sąlygoms. Skaičiavimai. Skaityti daugiau
Ciklų termodinaminis įvertinimas (2)Užduotis: Apskaičiuoti šiluminio variklio lėtojo degimo ciklo parametrus (V,p,T) būdinguose taškuose (1, 2, 3, 4), teikiamos ir atiduodamos šilumos kiekius (Q1, Q2), sukurtą darbą (L) ir terminį naudingumo koeficientą. Laikyti, kad ciklą atlieka oras, kurio parametrai suslėgimo proceso pradžioje (1) atitinka būsenos parametrus, esant normalioms sąlygoms. Duota. Rasti. Skaičiavimai. Rezultatai. Skaityti daugiau
Ciklų termodinaminis įvertinimas (3)Darbas Nr.1/20. Užduotis 1b. Apskaičiuoti šiluminio variklio lėtojo degimo ciklo parametrus (V, p, T) būdinguose taškuose (1, 2, 3, 4), teikiamos ir atiduodamos šilumos kiekius (Q1, Q2), sukurtą darbą (L) ir terminį naudingumo koeficientą (ηt). Laikyti, kad ciklą atlieka oras, kurio parametrai suslėgimo proceso pradžioje (1) atitinka būsenos parametrus, esant normaliosioms sąlygoms. Kiti ciklo duomenys. Sprendimas. Atsakymai. Skaityti daugiau
Ciklų termodinaminis įvertinimas (4)Ciklų termodinaminis įvertinimas. Apskaičiuoti šiluminio variklio greitojo degimo ciklo parametrus (V, p, T) būdinguose taškuose (1, 2, 3, 4), teikiamos ir atiduodamos šilumos kiekius (Q1, Q2), sukurtą darbą (L) ir terminį naudingumo koeficientą (ηt). Laikyti, kad šį ciklą atlieka oras, kurio parametrai suslėgimo proceso pradžioje (1) atitinka būsenos parametrus, esant normaliomis sąlygomis. Greitojo degimo variklio ciklo schema. Sprendimas. Atsakymai. Darbas nr. 2/33. Šilimos perdavimo skaičiavimas. Užduotis 2a. Garo katilo šildomąjį paviršių sudaro vamzdžiai, kuriais teka vanduo, o išorę skalauja degimo produktai. Rasti nuovirų sluoksnio storį, kuriam esant perduodamas šilumos kiekis sumažėja n. Sprendimas. Atsakymas. Konvekcinių šilumos mainų skaičiavimas. Užduotis 3a. Rasti šilumos srautą Q, kurį kanalo vidinis paviršius atiduoda juo tekančiam fuidui arba tekantis fluidas –vidiniam kanalo paviršiui. Kanalo vidinio skerspjūvio matmenys – a x b, o vamzdžio vidinis skersmuo d. Kanalo ilgis L. Vidinio paviršiaus temperatūra ir vidinė fuido temperatūra. Fluido vidutinis tekėjimo greitis w. Sprendimas. Atsakymas. Skaityti daugiau
Inžinerinė termodinamika (2)Reikalavimai. Termodinamikoje naudojami parametrai ir medžiagų savybės. Vienetų sistemos. Dimensinė analizė. Tikslas - įsisavinti pagrindinius termodinaminius būklės parametrus, būsenos lygtį ir jos pritaikymą. Idealių dujų ir jų mišinių skaičiavimas. Savitoji šiluma. Termodinaminės fazių diagramos, termodinaminiai paviršiai. Būklės diagramos ir jų vartojimas. Pirmasis termodinamikos dėsnis. Skaityti daugiau
Šiluminio spinduliavimo tyrimas ir temperatūros matavimas optiniu pirometru (10)Darbo tikslas: Optiniu pirometru išmatuoti įkaitinto kūno temperatūrą ir nustatyti Stefano-Bolcmano konstantą. Darbo priemonės. Bandymo eiga. Pagrindinės formulės. Rezultatų lentelės. Išvados. Skaityti daugiau
Šilumos perdavimo skaičiavimasUžduotis: Vamzdžiu, kurio vidinis skersmuo d1 (mm) ir sienelės storis δ (mm), teka tf1 temperatūros vandens garas. Iš išorės vamzdį skalauja oras, kurio temperatūra tf2. Koks turėtų būti izoliacinės medžiagos sluoksnio storis δiz, kad šilumos nuostoliai į aplinką neviršytų n % šilumos srauto, perduodamo pro neizoliuotą vamzdį? Duomenys. Sprendimas. Skaityti daugiau
Šilumos perdavimo skaičiavimas (2)Užduotis: Garo katilo šildomąjį paviršių sudaro vamzdžiai, kuriais teka vanduo, o išorę skalauja degimo produktai. Rasti nuovirų sluoksnį δn, kuriam esant perduodamas šilumos kiekis sumažėja n %. Sprendimas. Atsakymas. Skaityti daugiau