Šperos.lt > Fizika > Termodinamika > Termodinamikos uždaviniai
Termodinamikos uždaviniai

(1 darbai)

Termodinamika (14)Užduotis. Apibrėžti ir užrašyti: masinę specifinę šilumą, tūrinę specifinę šilumą, molinę specifinę šilumą. . Apibūdinti dujų izochorinį procesą: izochorinio proceso formuluotė, izochorinio proceso lygtis ir išvada, nubraižyti izochorinį procesą p-v ir T-s diagramose. Užduotis. Uždarame inde, kurio tūris yra oras slėgiu ir temperatūros. Ataušus indui, oras netenka šilumos. Jei specifinė oro šiluma pastovi, tai reikia apskaičiuoti koks bus slėgis ir temperatūra ataušus indui. Užduotis. Apskaičiuoti vidutinę specifinę oro šilumą, kai temperatūrų ribos. Skaityti daugiau