Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Fizika>Termodinamika

Termodinamika (193 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Metalų varžos temperatūrinės priklausomybės tyrimas (9)

  Darbo užduotis. Ištirti laidininko varžos priklausomybę nuo temperatūros. Teorinio pasirengimo klausimai. Teorinė dalis. Darbo aprašymas. Išvados.
  Termodinamika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2007-07-02
 • Molekulinė fizika (4)

  Dujos. Molekulinė medžiagos sandaros teorija. Pagrindinės sąvokos. Idealiosios dujos. Molekulinės kinetinės dujų teorijos pagrindinė lygtis. Temperatūra. Molekulių šiluminio judėjimo energija. Šiluminė pusiausvyra. Temperatūra. Makroskopiniai parametrai. Šiluminė pusiausvyra. Šiluminės pusiausvyros būsenos dujų molekulių vidutinė kinetinė energija. Bolcmano konstanta. Parcialiniai dujų mišinio slėgiai. Vidinė dujų energija. Dujų šiluminė talpa. Supratimas apie Maksvelo greičių pasiskirstymo dėsnį. Idealiųjų dujų būsenos lygtis. Dujų dėsniai. Dujų būsenos lygtis. Realiosios dujos. Van-der-Vaalso lygtis. Van-der-Vaalso izotermos. Kritinis medžiagos būvis. Termodinamikos pagrindai. Molekulinis- kinetinis ir energetinis procesų aprašymas. Vidinė energijos ir darbo ekvivalentiškumas. I termodinamikos dėsnis. II termodinamikos dėsnis. Grįžtamieji ir negrįžtamieji procesai. Ciklai. II termodinamikos dėsnio formuluotė. Karno ciklas. Šiluminės mašinos naudingumo koeficientas. Molekuliniai reiškiniai skysčiuose. Skysčių sandara. Molekulinis slėgis. Paviršiaus įtempimas. Reiškiniai skysčio ir kieto kūno riboje. Kapiliarumas. Garavimas. Sotieji garai. Virimas. Oro drėgmė. Kietieji kūnai. Kristaliniai ir amorfiniai kūnai. Kietų kūnų deformacijos. Deformacijos kreivė. Kietų kūnų šiluminis plėtimasis. Kietų kūnų lydymasis ir garavimas.
  Termodinamika, konspektas(31 puslapis)
  2006-10-03
 • Molekulinė fizika ir šiluma

  PowerPoint pristatymas. Medžiagos sandara. 4 pagrindiniai molekulinės kinetinės teorijos teiginiai. Molekulinės elektronikos prietaisai. Molekulių sistemos vidinė energija. Temperatūros samprata. Krūvio pernašą valdančiųjų molekulinių sandūrų pavyzdžiai. Dujų molekulinė kinetinė teorija.
  Termodinamika, pristatymas(7 skaidrės)
  2007-03-01
 • Molekulinė fizika ir termodinamika

  Atomų ir molekulių masės. Medžiagos kiekis. Agregatiniai būviai. Statistinis ir termodinaminis nagrinėjimo metodai. Mikro ir makro būviai. Idealiosios dujos. Dėsniai. Būvio lygtys. Pagrindinė kinetinės dujų teorijos lygtis. Vidutiniai molekulių greičiai. Molekulių pasiskirstymo pagal greičius(Maksvelo) dėsnis. Barometrinė formulė. Bolcmano pasiskirstymo dėsnis. Molekulių laisvasis kelias. Pernešimo reiškiniai dujose. Sistemos vidinė energija. Darbas ir šiluma. Specifinė ir molinė šiluma. Pirmasis termodinamikos dėsnis. Darbas, atliekamas kūno, kintant jo tūriui. Cikliniai, grįžtamieji ir negrįžtamieji procesai. Antrasis termodinamikos dėsnis. Karno ciklas. Entropija. Idealiųjų dujų izoprocesai. Adiabatinis procesas. Tarpmolekulinės sąveikos jėgos. Van der Vaalso lygtis. Idealiųjų dujų izotermos. Fazių pusiausvyra. Fazių virsmai. Trigubas taškas.
  Termodinamika, špera(4 puslapiai)
  2005-11-25
 • Molekulinė fizika ir termodinamika (2)

  Atomų ir molekulių masės. Medžiagos kiekis. Agregatinės būsenos. Statistinis ir termodinaminis tyrimo metodai. Idealiosios dujos. Idealiųjų dujų dėsniai, būsenos lygtys. Dujų molekulės kinetinės teorijos lygtis. Vidutinė molekulės energija. Molekulės laisvės laipsnių skaičius ir energijos pasiskirstymas pagal laisvės laipsnius. Absoliutinė temperatūra. Molekulių pasiskirstymas pagal greičius (Maksvelo skirstinys). Vidutiniai molekulių greičiai (vidutinis kvadratinis, tikimiausias, vidutinis). Molekulės laisvasis kelias. Pernešimo reiškiniai dujose (difuzija, šiluminis laidumas, klampa). Sistemos vidinė energija. Šiluma ir darbas. Savitoji (specifinė) ir molinė šiluma. Pirmasis termodinamikos dėsnis. Dujų plėtimosi darbas. Idealiųjų dujų savitosios šilumos; jų santykis. Cikliniai, grįžtamieji ir negrįžtamieji procesai. Antrasis termodinamikos dėsnis. Karno ciklas. Entropija. Idealiųjų dujų izoprocesai. Adiabatinis procesas. Molekulių sąveikos jėgos. Van der Valso lygtis. Realiųjų dujų izotermos. Fazių pusiausvira. Faziniai virsmai. Trigubasis taškas.
  Termodinamika, špera(14 puslapių)
  2006-01-17
 • Molekulinė fizika ir termodinamika (3)

  Statistinis ir termodinaminis tyrimo metodai. Sistemos būsena. Termodinaminiai parametrai. Būsenos lygtis. Procesas. Molekulinės kinetinės teorijos pagrindinė lygtis. Maksvelio ir Bolcmano skirstiniai. Barometrinė formulė. Molekulių pasiskirstymas pagal greičio modulius. Maksvelio skirstinys. Statistiniai molekulių greičiai. Barometrinė formulė. Bolcmano skirstinys. Bolcmano skirstinys. Idealiųjų dujų vidinė energija. Molekulės laisvės laipsniai. Molekulės vieno laisvės laipsnio energija. Molekulės vidutinis lėkis ir susidūrimų dažnis. Dujų savitoji ir savitoji molinė šilumos. Adiabatinis procesas. Jo lygtis ir grafikas. Pirmasis termodinamikos dėsnis ir jo taikymas idealiųjų dujų izoprocesams. Dujų plėtimosi darbas. Izochorinis procesas. Izobarinis procesas. Izoterminis procesas. Karno ciklas ir jo naudingumo koeficientas. Cikliniai procesai. Karno ciklas. Idealiosios Karno mašinos naudingumo koeficientas. Grįžtamieji ir negrįžtamieji procesai. Entropija ir antrasis termodinamikos dėsnis. Antrasis termodinamikos dėsnis. Entropija. Pernešimo reiškiniai. Difuzija. Šilumos laidumas. Dujų klampa. Realiosios dujos. Molekulinės jėgos, molekulių sąveikos energija. Van der Valso lygtis ir jos izotermės. Realiųjų dujų izotermės.
  Termodinamika, konspektas(17 puslapių)
  2006-09-18
 • Oro klampos koeficiento ir molekulių laisvojo kelio matavimas (3)

  Tyrimas. Tyrimo eiga. Schema. Duoti duomenys. Pirmas bandymas. Antras bandymas. Oro molekulių laisvojo kelio ilgis. Pirmo bandymo paklaidos. Išvados.
  Termodinamika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2007-06-13
 • Oro klampos koeficiento ir molekulių laisvojo kelio matavimas (4)

  Darbo tikslas: išmatuoti oro klampos koeficientą ir molekulių laisvąjį kelią. Darbo užduotis: apskaičiuoti oro klampos koeficientą ir molekulių laisvąjį kelią. Matavimo priemonės, prietaisai. Darbo eiga. Paklaidos. Išvados.
  Termodinamika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-10-23
 • Oro molinių šilumų santykio cp/cv nustatymas

  Darbo užduotis. Klemano ir Dezormo būdu nustatyti oro molinių šilumų CP santykį su CV ir apskaičiuoti jo molekulės laisvės laipsnių skaičių. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Termodinamika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2007-07-02
 • Oro molinių šilumų santykio cp/cv nustatymas (4)

  Darbo užduotis. Klemano ir Dezormo būdu nustatyti oro molinių šilumų CP santykį su CV ir apskaičiuoti jo molekulės laisvės laipsnių skaičių. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Termodinamika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-05-21
 • Oro specifinės šilumos nustatymas

  Darbo tikslas: Susipažinti su dujų specifinės šilumos sąvoka ir eksperimentiškai nustatyti oro specifinę šilumą pastovaus slėgio procese. Įsisavinti tūrinės, molinės ir masinės specifinių šilumų tarpusavio ryšį.
  Termodinamika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2005-12-28
 • Oro specifinės šilumos nustatymas (2)

  Darbo tikslas: Susipažinti su dujų specifinės šilumos sąvoka ir eksperimentiškai nustatyti oro specifinę šilumą pastovaus slėgio procese. Įsisavinti tūrinės, molinės ir masinės specifinių šilumų tarpusavio ryšį. Teorija. Darbo aparatūra. Darbo rezultatai. Matavimo duomenų lentelė. Rezultatų lentelė. Matavimo paklaidos. Išvados.
  Termodinamika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-02-21
 • Oro specifinės šilumos nustatymas (4)

  Darbo tikslas. Susipažinti su dujų specifinės šilumos sąvoka ir eksperimentiškai nustatyti oro specifinę šilumą pastovaus slėgio procese. Įvertinti tūrinės, molinės ir masinės specifiniu šilumų ryšį. Matavimų lentelė. Darbo rezultatų lentelė. Skaičiavimai. Išvados.
  Termodinamika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2009-01-09
 • Oro specifinės šilumos nustatymas (5)

  Darbo tikslas: Susipažinti su dujų specifinės šilumos sąvoka ir eksperimentiškai nustatyti oro specifinę šilumą pastovaus slėgio procese. Įsisavinti tūrinės, molinės ir masinės specifinių šilumų tarpusavio ryšį. Teorija ir aparatūra. Darbo eiga. Darbo rezultatai. Matavimo duomenų lentelė. Darbo rezultatų lentelė. Matavimo paklaidos. Išvados.
  Termodinamika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2009-01-13
 • Oro specifinės šilumos nustatymas (6)

  Darbo tikslas: susipažinti su dujų specifine šilumos sąvoka ir eksperimentiškai nustatyti oro specifinę šilumą pastovaus slėgio procese. Įsisavinti tūrinės, molinės ir masinės specifinių šilumų tarpusavio ryšį. Teorija ir aparatūra. Darbo eiga. Darbo rezultatai. Matavimo duomenų lentelė. Rezultatų lentelė. Matavimo paklaidos. Išvados.
  Termodinamika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2009-04-15
 • Puslaidininkio specifinio elektrinio laidumo priklausomybės nuo temperatūros tyrimas (4)

  Darbo užduotis. Ištirti puslaidininkio specifinio elektrinio laidumo priklausomybę nuo temperatūros ir nustatyti jo draustinės juostos plotį. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Termodinamika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-01-08
 • Puslaidininkio specifinio elektrinio laidumo priklausomybės nuo temperatūros tyrimas (5)

  Darbo tikslas. Ištirti puslaidininkio specifinio elektrinio laidumo priklausomybę nuo temperatūros ir nustatyti jo draustinės juostos plotį. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados. Grafikas.
  Termodinamika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2008-01-03
 • Puslaidininkio specifinio elektrinio laidumo priklausomybės nuo temperatūros tyrimas (5)

  Darbo užduotis. Ištirti puslaidininkio specifinio elektrinio laidumo priklausomybę nuo temperatūros ir nustatyti jo draustinės juostos plotį. Išmoktini klausimai. Teorinė dalis. Pastaba. Aparatūra. Darbo eiga. Išvados.
  Termodinamika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2009-11-09
 • Puslaidininkių varžos priklausomybės nuo temperatūros tyrimas

  Tikslas. Priemonės. Darbo metodika ir pagrindinės formulės. Išvada.
  Termodinamika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-02-17
 • Puslaidininkių varžos priklausomybės nuo temperatūros tyrimas (2)

  Tikslas. Priemonės. Darbo metodika ir pagrindinės formulės. Bandymo eiga. Išvados. Kontroliniai klausimai.
  Termodinamika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2006-06-12
Puslapyje rodyti po