Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Fizika>Termodinamika

Termodinamika (193 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Puslaidininkių varžos priklausomybės nuo temperatūros tyrimas (3)

  Tikslas. Priemonės. Darbo metodika ir pagrindinės formulės. Išvada.
  Termodinamika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-09-27
 • Puslaidininkių varžos priklausomybės nuo temperatūros tyrimas (4)

  Tikslas: išmatuoti puslaidininkio termorezistoriaus varžos priklausomybę nuo temperatūros ir apskaičiuoti puslaidininkio, iš kurio jis pagamintas, aktyvacijos energiją. Priemonės. Pagrindinės formulės. Darbo eiga. Lentelė. Grafikas. Išvados.
  Termodinamika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-11-06
 • Puslaidininkių varžos priklausomybės nuo temperatūros tyrimas ir aktyvacijos energijos radimas

  Darbo tikslas. Darbo priemonės. Teorinė dalis. Metodiniai darbo nurodymai. Išvados.
  Termodinamika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2006-02-17
 • Puslaidininkių varžos priklausomybės nuo temperatūros tyrimas ir aktyvacijos energijos radimas (2)

  Laboratorinis darbas nr. 6. Aparatūra Užduotis: nustatyti puslaidininkio termorezistoriaus varžos priklausomybę nuo temperatūros ir apskaičiuoti puslaidininkio aktyvacijos energiją. Teorinė dalis. Darbo eiga. Išvados.
  Termodinamika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2010-01-04
 • Skysčio paviršiaus įtempimo koeficiento matavimas (5)

  Darbo užduotis: Išmatuoti oro klampos koeficientą ir molekulių laisvąjį kelią. Tyrimo metodika. Išvada.
  Termodinamika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-06-13
 • Skysčio paviršiaus įtempimo koeficiento matavimas kapiliaru (2)

  Darbo tikslas - susipažinti su skysčio paviršiaus įtempimo susidarymo mechanizmu, kapiliariniais reiškiniais, išmokti matuoti koeficientą kapiliaru ir ištirti šio koeficiento priklausomybę nuo koncentracijos. Teorinė dalis. Darbo priemonės. Darbo rezultatai. Grafikas. Išvados.
  Termodinamika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-12-06
 • Skysčio paviršiaus įtempties koeficiento priklausomybės nuo temperatūros tyrimas

  Darbo užduotis. Susipažinti su skysčio paviršiaus įtempties koeficiento nustatymo būdu. Nustatyti vandens paviršiaus įtempties koeficientą su žiedeliu, keičiant vandens temperatūrą. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Termodinamika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2009-05-12
 • Slėgio matavimas (3)

  Darbo tikslas. Išsiaiškinti slėgio sąvoką, slėgio matavimo vienetus bei ryšį tarp jų, susipažinti su slėgio matavimo prietaisais ir nustatyti duoto manometro tinkamumą eksploatacijai. Teorija ir aparatūra. Darbo eiga. Matavimo paklaidos.
  Termodinamika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2008-06-19
 • Slėgio matavimas (4)

  Darbo tikslas: Išsiaiškinti slėgio sąvoką, slėgio matavimo vienetus bei ryšį tarp jų, susipažinti su slėgio matavimo prietaisais ir nustatyti duoto manometro tinkamumą eksploatacijai. Teorija. Aparatūra. Darbo rezultatai. Išvados.
  Termodinamika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-06-27
 • Slėgio matavimas (5)

  Darbo tikslas: Išsiaiškinti slėgio sąvoką, slėgio matavimo vienetus bei ryšį tarp jų, susipažinti su slėgio matavimo prietaisais ir nustatyti duoto manometro tinkamumą eksploatacijai. Teorija ir aparatūra. Darbo eiga. Darbo rezultatai. Darbo rezultatų lentelė. Išvada.
  Termodinamika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2009-01-13
 • Slopinamųjų virpesių tyrimas spyruokline svyruokle

  Laboratorinis darbas Nr. 8. Tikslas: išmatuoti spyruoklės tamprumo koeficientą k, slopinamųjų svyravimų logaritminį dekrementą λ, slopinimo koeficientą β ir svyruoklės energijos nuostolius po N svyravimų. Priemonės. Pagrindinės formulės ir darbo metodika. Bandymo eiga. Skaičiavimai. Tiesioginių ir netiesioginių matavimų paklaidos. Mūsų atveju iš formulių. Darbo išvados.
  Termodinamika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2009-04-02
 • Stūmoklinio kompresoriaus charakteristikų nustatymas

  Darbo tikslas: Susipažinti su stūmoklinio kompresoriaus veikimo principu, darbo ciklu ir eksperimentiškai nustatyti kompresoriaus darbo efektyvumą įvertinančių charakteristikų priklausomybę nuo dujų suslėgimo laipsnio kompresoriuje. Teorija. Darbo aparatūra. Darbo rezultatai. Matavimo paklaidos. Išvados.
  Termodinamika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2007-02-21
 • Stūmoklinio kompresoriaus charakteristikų nustatymas (2)

  Darbo tikslas. Susipažinti su stūmoklinio kompresoriaus veikimo principu, darbu ciklu bei eksperimentiškai nustatyti kompresoriaus darbo efektyvumą įvertinančių charakteristikų priklausomybę nuo dujų suslėgimo laipsnio kompresoriuje. Teorija ir aparatūra. Darbo rezultatai. Išvados.
  Termodinamika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2007-12-08
 • Stūmoklio kompresoriaus charakteristikų nustatymas

  Darbo tikslas. Susipažinti su stūmoklinio kompresoriaus veikimo principu, darbo ciklu bei eksperimentiškai nustatyti kompresoriaus darbo efektyvumą įvertinančių charakteristikų priklausomybę nuo dujų suslėgimo laipsnio kompresoriuje. Teorija. Darbo rezultatai. Išvados.
  Termodinamika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2009-01-03
 • Suminė atitvaros šiluminė varža

  Suminė atitvaros varža. Atitvaros su pilnai vėdinamu oro tarpu šiluminė varža. Išvada.
  Termodinamika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2005-12-16
 • Šiluminė energija

  Šiluma, šiluminė energija, temperatūra. Šilumokaitos būdai. Šilumos perdavimas per statybines medžiagas. Šilumos laidumo koeficientas. Skaičiuojamasis šilumos laidumo koeficientas. Šiluminė varža. Šilumos perdavimo koeficientas. Šilumos laidumo koeficiento ir šilumos perdavimo koeficiento fizikinė prasmė. Visuminės šiluminės varžos skaičiavimas. Atitvarų su oro tarpais šiluminė varža. Termiškai nevienalyčių sluoksnių šiluminės varžos skaičiavimas. Tankis ir poringumas. Medžiagų drėgnumas. Sorbcija-desorbcija. Medžiagų vandens įgėris. Šiluminė talpa. Temperatūrinių laukų skaičiavimas. Atitvaros iš termiškai nevienalyčių sluoksnių temperatūriniai laukai. Oro drėgnio įvertinimo parametrai. Santykinis oro drėgnis. Kas yra rasos taškas (kada prasideda garų kondensacija). Oro drėgnio nustatymas psichrometro pagalba. Šiluminis spinduliavimas. Medžiagų laidumas orui. Vandens garų laidumas. Drėgmės kondensavimosi ant atitvaros paviršiaus prognozavimas.
  Termodinamika, konspektas(9 puslapiai)
  2005-10-18
 • Šiluminė fizika

  Kokie vidaus oro parametrai svarbūs patalpų mikroklimatui. Kokie išorės oro parametrai svarbūs statybinės šiluminės fizikos požiūriu. Šildymo sezono parametrai. Dienolaipsniai. Šilumokaitos būdai. Medžiagų drėgnumas. Šilumos laidumo koeficientas. Skaičiuojamasis šilumos laidumo koeficientas. Vandens galų laidumas. Medžiagų laidumas orui. Šiluminė talpa. Šiluminis spinduliavimas. Sorbcija – desorbcija. Medžiagų vandens įgėris. Šiluminė varža. Šilumos perdavimo koeficientas. Šilumos laidumo koeficiento ir šilumos perdavimo koeficiento fizikinės reikšmės. Visuminės šiluminės varžos skaičiavimas. Atitvarų su oro tarpais šiluminė varža. Stacionari ir nestacionari šilumokaita. Šilumos srauto tankis. Temperatūrinių laukų skaičiavimas. Oro drėgnio įvertinimo parametrai. Santykinis oro drėgnis. Kas yra rasos taškas. Temperatūrų pasiskirstymas atitvaroje nestacionariomis sąlygomis. Drėgmės kondensavimosi atitvaros viduje prognozavimas. Didžiausio leistinojo kondensato atitvaros viduje skaičiavimas. Reikalavimai atitvarų drėgminei būsenai. Reikalavimai pastatu atitvarų šilumosaugai. Savitieji šilumos nuostoliai. Leistinos ir normines šilumos perdavimo koeficientų vertės. Šiluminiai tilteliai. Grindų šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas. Pastato šilumos nuostolių skaičiavimas. Garso fiziniai rodikliai (garso lauko charakteristikos). Pagrindiniai šviesos technikos dėsniai ir vienetai. Šilumos perdavimo koeficiento nustatymas eksperimentiniu būdu. Oro drėgnio nustatymas psichrometro pagalba.
  Termodinamika, špera(5 puslapiai)
  2007-05-31
 • Šiluminio laidumo koeficiento nustatymas

  Darbo užduotis: išmatuoti pateiktų medžiagų šiluminio laidumo koeficientus. Teorinė dalis. Prietaisai ir medžiagos. Darbo eiga. Formulės. Skaičiavimai. Pirmasis bandymas: naudojama medžiaga stiklas. Antrasis bandymas: naudojama medžiaga medis. Paklaidos. Išvados.
  Termodinamika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2005-11-26
 • Šiluminio plėtimosi koeficiento nustatymas

  Darbo užduotis. Teorinė dalis. Prietaisai ir medžiagos. Formulės naudotos skaičiavimuose. Tyrimo eiga. Vario, aliuminio ir žalvario plėtimosi koeficientų skaičiavimas. Išvados.
  Termodinamika, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2006-02-22
 • Šiluminio spinduliavimo tyrimas

  Darbo užduotis. Ištirti įvairių paviršių spinduliavimo energijos tankio priklausomybę nuo paviršiaus temperatūros. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Termodinamika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-11-08
Puslapyje rodyti po